عنوان خبر   :

هر کجا نفرتی هست عشق جای آن را فرا گیرد

دسته بندی :یادداشت
تاریخ ثبت    :26/12/1394
لینک خبر    : http://www.parsirnews.ir/post.aspx?ID=89205e8f375746cea6a62bdf70e3147f

هر کجا نفرتی هست عشق جای آن را فرا گیرد

خداوندا ، در این آخرین روزهای سال
دل مردمان این سرزمین را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده
که هر کجا تردیدی هست ایمان
هر کجا زخمی هست مرهم
هر کجا نومیدی هست امید
و هر کجا نفرتی هست عشق جای آن را فرا گیرد ، آمین . . .
نوروز 1395 بر شما مبارک