عنوان خبر   :

رهبر انقلاب: آقای ترامپ! شما غلط می کنید

دسته بندی :سیاست
تاریخ ثبت    :19/2/1397
لینک خبر    : http://www.parsirnews.ir/post.aspx?ID=e058e42659d64d569c966f1425e31b50

رهبر انقلاب: آقای ترامپ! شما غلط می کنید

به گزارش پیرنا ایشان فرمودند: شاید بیش از ۱۰ دروغ در حرف های او بود. هم نظام را تهدید کرد، هم ملت را که چنین و چنان می کنم. ایشان گفتند: بنده از طرف ملت ایران می گویم: آقای ترامپ! شما غلط می کنید.

حضرت آیت الله خامنه ای درا دامه فرمودند: آن وقتی که مسئله ی هسته ای شروع شد، بعضی از معاریف کشور می گفتند که چه اصراری دارید که هسته ای را نگه دارید، بگذارید کنار. البته این حرف غلط بود، مسئله ی هسته ای نیاز کشور است و تا چند سال دیگر طبق بررسی کارشناسان، کشور به ۲۰هزار مگاوات برق هسته ای نیاز دارد.

رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: آن روز می گفتیم مسئله ی آمریکا با ایران، مربوط به انرژی هسته ای نیست و این ها بهانه است؛ می گفتند نه، این جور نیست. حالا دیدید که این جوری نیست؛ ما برجام را پذیرفتیم اما دشمنی ها با جمهوری اسلامی تمام نشد.

ایشان ادامه دادند: حالا مسئله ی حضور ما در منطقه و مسئله ی موشک ها را مطرح می کنند؛ اگر این ها را هم قبول کنیم، مسئله تمام نخواهد شد، مسئله ی دیگری را شروع می کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند: علت مخالفت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی این است که آمریکا به طور کامل بر کشور ما سلطه داشت و انقلاب دست آن ها را کوتاه کرد.