جمعه 3 اسفند ماه 1397  -  Friday, February 22, 2019
یادداشت
جمعه 23 شهريور ماه 1397 ساعت 20:33

آقای رئیس جمهور! شجاعانه ‏دستور دهید تمام کنش وزرا بصورت شفاف به استحضار مردم برسد

رسول حسینی: سخنرانی اخیر رئیس جمهور در برهه حساس کنونی مهمترین واکنش دولت به اتفاقات و تحولات اخیر ‏بود. این واکنش اگرچه با تاخیر بود اما به جهت اینکه از اهمیت برخوردار بود شایسته توجه و اقبال ‏بیشتری است. اما نکاتی چند در این زمینه ذهن عمومی جامعه را به خود معطوف ساخته که بی توجهی ‏به آنها همان اصطلاح نامیمون حرف درمانی را به اذهان متبادر می سازد. اما به نظر نمی رسد بنای رئیس جمهور ‏بر گذر ساده و بی پیرایه از کنار اتفاقات اخیر باشد. همانطور که به نکاتی پیرامون مشکلات کشور و لزوم ‏همبستگی بیشتر تاکید داشته اند به نظر می رسد این ردای زیبای سخن را به زینت عمل می آراید و با ‏دست آویزیدن به تدبیر خرد جمعی، راهی به سوی آینده بر می گشاید تا بلکه از اندیشه های راهگشای ‏ملت و اندوخته های بی پایان وفاداری مردم در این مرز و بوم، مسیری هموار به سوی آینده باز کند تا ‏ایران سرافراز بار دیگر بتواند این تنگاهایی که دست و پایش را بسته، باز کند و از مصائب راه به سلامت ‏عبور نماید. ‏


اگرچه از دیر باز پیداست که وقتی دولتی بر سریر قدرت تکیه زد و تدبیر امور بنمود بدون توجه به آراء ‏ملت نمی تواند کاری از پیش ببرد و همیشه دلخوشی و دلگرمی مسئولان این بوده است که با حمایت بی ‏دریغ مردم توانسته اند چند صباحی کلید مسئولیت را در دست داشته باشند و امورات مردم با به پیش ‏ببرند. البته منافع عموم ملت هم در پس این هماهنگی ها بوده است که همیشه از گزند بدخواهان مصون ‏مانده است. آقای رئیس جمهور امروز قفل بسته درها با کلید ‏شفافیت باز می شود. این شفافیت است که عموم مردم و مسئولان را در خانه ایران زمین و در زیر یک ‏سقف مشترک بصورت با هم زیستنی مسالمت آمیز به تجربه می نشاند. شفافیت است که حس همدردی ‏و هم نوایی را بین همگان توزیع می نماید و آنها را به سوی یکپارچگی ملی و سپس هویت ملی می کشاند ‏و گزند دشمنان را از آنها دور نگه می دارد. حس هویت ملی، حس همبستگی ملی، حس وطن دوستی ‏زمانی اتفاق می افتد که مردم به درکی ذاتی دست پیدا کنند که دولتمردان آنها مانند آنها بلکه دغدغه ‏مند تر از آنها در راستای منافع ملی شان می کوشند. حسن ظن و حسن تدبیر دولتمردان را مردم در ‏آینه شفافیت می بینند. وقتی شما در تمام ارکان دولت خود روی به سوی شفافیت می گذارید همگان در ‏می یابند که با تمام وجود به صحنه آمده اید و آنگاه انتظار است که مردم چتر حمایت خود را از سر ‏دولت شما برندارند. ‏


این شرایط منوط به این است که زندگی هیچ دولتمردی در پس پرده نباشد. هر فردی که در حوزه عمومی ‏دارای مسئولیت است، عموم مردم حق دارند نسبت به تمام مراحل تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها و ‏اقدامات او آگاه باشند و اظهار نظر کنند. امروزه حصول نتیجه برای عملکرد مسئولان کافی نیست بلکه ‏آنچیزی که مهم تر است و جوامع دیر یا زود به آن دست می یابند، گرفتن تصمیم در اتاق شیشه ای ‏است. در واقع داشتن وکالت برای دست یازدین به مسئولیت عمومی به معنای ورود زندگی شخصی به ‏حوزه عمومی و بودن تحت نظارت عمومی است. حقانیت مسئولیت زمانی بوجود می آید که چگونگی به ‏دست گرفتن، چگونگی تصمیم و اجرا و چگونگی تحویل دادن مسئولیت به شخص دیگر (یعنی ابتدا و ‏انتهای مسئولیت) همیشه و همه جا تحت نظارت عمومی و در شفافیت کامل باشد. بدین منظور است که ‏حتی دخالت انگیزه های شخصی در امر عمومی بدون پرداختن و یاری جستن از دیگر نخبگان و دیگر ‏صاحبان اندیشه برای امور مملکت که متعلق به همگان است به معنای داشتن دیدگاه خصوصی در امری ‏عمومی است و این رویه امروزه ناپذیرفته است. هیچ مسئولی اینقدر دارای حقوق نیست که برای امور ‏محوله ای که آحاد ملت در آن دارای حقی هستند تنها به خرد فردی خود تکیه کند. این به معنای ‏استبداد رای و دخالت بدون آگاهی در امور مربوط به همگان است. اموری که لازمه گرفتن مسئولیت در ‏آن، مستلزم استفاده از آگاهی عمومی و دانش همگانی برای حصول بهترین نتیجه است. از این زوایه است ‏که جوامع امروز به نتیجه نمی اندیشند آنها نگران هستند که امورات خود را حتی در بهترین دموکراسی ‏ها به عده ای بسپارند و آن را تا آخر مسئولیت به حال خود رها کنند. جوامعی که به حقوق خود آگاه ‏هستند مسئولیت خود را به نتیجه واگذار نمی کنند و تنها منتظر نتیجه نمی مانند، بلکه مسئولیت آنها ‏همیشه و در همه زمانها و در ساختار کلی یکی جامعه و در طول تاریخ یک ملت گسترده است.‏


بنابراین آقای رئیس جمهور تا دیر نشده دست عمل را از آستین خرد جمعی بیرون آورید و شجاعانه ‏دستور دهید تمام کنش دولتمردان بصورت شفاف به استحضار ملت برسد. داشتن مسئولیت را منوط به ‏حضور در اتاق شیشه ای نمایید و حتی تمام فعالیت های مالی خود و خانواده آنها را در سپهر عمومی ‏بگسترانید. آنگاه است که شجاعت هم یکی از شروط گرفتن مسئولیت می شود. آنگاه است که تخصص و ‏داشتن تدبیر و مدیریت های حرفه ای، لازمه امر حکومت داری می گردد و خرد عمومی بزرگترین پشتوانه مسئولان خواهد شد. آنگاه است که هیچ قدرت خارجی توان از هم گسیختگی و پراکندگی اراده های درون ‏یک ملت را نخواهد داشت و انجسام درونی جامعه برای انجام کارهای بزرگ و حفظ دستاوردهای تاریخی ‏خود استحکام خواهد یافت و حکومت همیشه، آماده گردن نهادن به اراده عمومی خواهد بود.‏


جناب آقای رئیس جمهور آنقدر به آیین نامه ها و بخش نامه ها و مقررات و حتی قوانین دلگرم و متکی ‏نباشید. شما تا می توانید در شفافیت بکوشید مابقی امور را مردم به عنوان ناظران تیزبین و ماموران صادق ‏بی هزینه، به انجام خواهند رساند. تاکنون هیچ قانونی نتوانسته آنطور که نظارت عمومی توانسته ریشه ‏فساد و سوء استفاده را بخشکاند. بنابراین شاید این فرصت فرصت درخوری برای شما و دولت شما باشد. ‏تابیدن خورشید شفافیت و نورانی کردن اتاق های تصمیم گیری بهترین هدیه برای دوختن ‏سرنوشت همگانی به هم و هم سو کردن اراده ای ملی برای ثبات و منزلت ملی است. پس تا دیر نشده در ‏این راستا بکوشید و ابرهای تیره سرگردانی را از آسمان ایران دور سازید. در این مسیر عقد اخوت شما ‏تنها با ملت باشد همان ملتی که وکالت به شما داده است تا بر امورات آنها چند صباحی فرمان برانید.‏


انتهای پیام/

مطالب مرتبط
دفتر ریاست جمهوری
نظرسنجی
آیا با کاهش نرخ سودهای بانکی موافقید؟
اخبار ویژه
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری