چهار شنبه 28 آذر ماه 1397  -  Wednesday, December 19, 2018
قاب عکس
یادداشت
 آقای رئیس جمهور! شجاعانه ‏دستور دهید تمام کنش وزرا بصورت شفاف به استحضار مردم برسد

آقای رئیس جمهور! شجاعانه ‏دستور دهید تمام کنش وزرا بصورت شفاف به استحضار مردم برسد

هر فردی که در حوزه عمومی ‏دارای مسئولیت است، عموم مردم حق دارند نسبت به تمام مراحل تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها و ‏اقدامات او آگاه باشند و اظهار نظر کنند. امروزه حصول نتیجه برای عملکرد مسئولان کافی نیست بلکه ‏آنچیزی که مهم تر است و جوامع دیر یا زود به آن دست می یابند، گرفتن تصمیم در اتاق شیشه ای ‏است.
یادداشت روز

یادداشت روز

یادداشت روز
دفتر ریاست جمهوری
نظرسنجی
آیا با کاهش نرخ سودهای بانکی موافقید؟
اخبار ویژه
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری